U bent hier

Missie

"Wegwijzer vzw heeft tot doel, op onafhankelijke wijze en met kritische ingesteldheid, informatie te verstrekken aan reizigers, om hen tot een bewuster reisgedrag aan te zetten. Wegwijzer ziet reizen, met al zijn maatschappelijk raakvlakken, als een uitgelezen middel om de wereld en zijn bewoners beter te begrijpen en te respecteren. Wegwijzer wil reizigers sensibiliseren en activeren tot een meer zinvolle participatie en respectvol gedrag ter plaatse en zo tot een meer harmonieuze en duurzame samenleving."

Wat we doen

Informatie verzamelen

Wegwijzer vzw is essentieel een informatieorganisatie. Wegwijzer volgt alles wat met reizen te maken heeft op de voet en verzamelt, selecteert, groepeert en indexeert deze informatie. Op die manier blijft de organisatie het expertisecentrum dat ze is.

Informatie ontsluiten

Wegwijzer vzw maakt en verspreidt objectieve en niet-commerciële informatieproducten over reisthema’s waarover moeilijk goede informatie te vinden is. Daarnaast werkt Wegwijzer ook vraaggericht. Het team beantwoordt eender welke vraag over reizen of bestemmingen.

Een plek bieden om je reis voor te bereiden

Wegwijzer biedt zowel fysiek - in een gespecialiseerde reisbib - als virtueel een plek aan om je reis voor te bereiden. Reizigers leren er niet enkel de beschikbare informatie kennen, maar ook een netwerk van andere reizigers, samen met de professionele omkadering van het Wegwijzer-team.

Leren reizen

‘Leren reizen’ doen jongeren niet in het onderwijs. En dat komt ook niet vanzelf. Daarom biedt Wegwijzer vorming rond specifieke thema’s met de bedoeling om jongeren de skills bij te brengen die nodig zijn om zelfstandig en verantwoord een reis te kunnen voorbereiden en te maken. Onze informatieve producten zijn tools die jongeren in staat moeten stellen om budgetvriendelijk en zinvol te reizen en af te zien van inhoudsarm massatoerisme.

Inspireren

Wegwijzer wil de huidige en volgende generatie aanzetten om bewust reizend de wereld te verkennen. Om reizigers te inspireren, bieden we hen concrete en persoonlijke tips en verslagen van andere reizigers aan, in plaats van de zoveelste brochure met gefotoshopte foto’s.

Zonder winstoogmerk

Als non-profitorganisatie streeft Wegwijzer geen winst na. Advertentie-inkomsten worden integraal geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe reisgidsen, magazines, kaarten en boeken, om jaarlijks geüpdatete onafhankelijke reisinformatie te kunnen aanbieden.

Wie is wie?

Filip D'Huyvetter

 • inhoudelijk medewerker
 • subsidiedossiers
 • redacteur webdossiers en Reiskrant

filip [at] wegwijzer.be

Lut D'Hondt

 • inhoudelijk medewerker
 • eindredactie Reiskrant
 • API

lut [at] wegwijzer.be

Aaron Stevens

 • jeugd- en vormingswerker
 • buitenlandse kampen
 • inhoudelijk werk

aaron [at] wegwijzer.be

Vera De Block

 • ledenadministratie
 • boekhouding
 • administratie
 • personeelszaken

vera [at] wegwijzer.be

Marjolein Puype

 • PR & communicatie
 • ledenwerving

marjolein [at] wegwijzer.be

Aanspreekpunt Integriteit

Wegwijzer heeft, net zoals de andere gesubsidieerde jeugdverenigingen, een API.
De Aanspreekpersoon Integriteit is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het grensoverschrijdend is.

De API heeft discretieplicht: dat wilt zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal hij jou altijd over informeren. 
Je kan de API altijd bereiken via het nummer 050 33 75 88 of via api [at] wegwijzer.be.